Parafia p.w. Świętego Stanisława BM w Góralicach

Duszpasterze

 

Administrator Apostolski decyzją z dnia 15 kwietnia 1946 roku wyraził zgodę na poświęcenie kościoła i jednocześnie zatwierdził jako tytuł wezwanie Świętego Stanisław. Kościół należał do parafii w Trzcińsku Zdroju przez 27 lat.

Proboszczowie parafii Trzcińsko Zdrój zajmujący się kościołem filialnym w Góralicach:

  • Tadeusz Sorys w latach 1946-1952,
  • Stanisław Piekarz w latach 1952-1956
  • Leon Łazarczyk w latach 1956-1959,
  • Piotr Olender w latach 1959-1969,
  • Mieczysław Żołędziejewski w latach 1969-1973.

 

Od 10 marca 1973 roku ks. Anatol Strzałkowski objął probostwo Góralic. Do parafii Należały: Góralice, Gogolice, Dobropole, Górczyn, Smuga i Tchórzono. W 1975 roku dołączono do parafii Stołeczną, a odłączono Gogolice, Smugę. Tak ustalony obwód Góralic pozostaje do dzisiaj.

Proboszczowie parafii Góralice:

  • Anatol Strzałkowski 10.03.1973—16.03.1974,
  • Władysław Obacz 17.03.1974—01.10.1984,
  • Zygmunt Kraszewski 02.10.1984—14.03.1988,
  • Adam Kwas 15.03.1988 – 2011
  • Wojciech Kois – lipiec 2011