Parafia p.w. Świętego Stanisława BM w Góralicach

Punkt widokowy na wieży kościoła

W miejscowości Góralice powstanie infrastruktura turystyczno-rekreacyjna obejmująca zagospodarowanie wieży zabytkowego kościoła parafialnego. Projekt pod nazwą „Utworzenie punktu widokowego na trasie rowerowej Pojeziernej w Góralicach na bazie wykorzystania obiektu zabytkowego” w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju i zwiększenia potencjału krajoznawczego wsi Góralice oraz miejscowości ościennych. Wpłynie też na odkrycie walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu.

Niewątpliwie ogromnym atutem dla rozwoju turystyki jest nowa inwestycja prowadzona przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -Trasa Pojezierzy Zachodnich, obejmująca budowę trasy rowerowej która niebawem będzie przebiegać przez miejscowość Góralice .

W bliskości tej trasy powstanie wieża widokowa oraz wystawa edukacyjna, obejmująca wykonanie 13 tablic informacyjnych, promujących region LGD Lider Pojezierza. Tematyka tablic będzie obejmowała historię budowy kościołów wyróżniających regiony LDG. Każda z tablic będzie poświęcona jednemu kościołowi i będzie przedstawiała cechy unikatowe budowy (elementy kamienne, ryglowe, zapomniane).  Udostępnienie wieży kościoła dla turystów znacznie poszerzy ofertę punktów obserwacyjnych na trasie rowerowej Pojeziernej.

W pierwszej kolejności wieża widokowa zostanie poddana pracom remontowym elewacji i konstrukcji drewnianej. Następnie zostanie wykonana renowacja stolarki okiennej ,wymienione obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz remont zwieńczenia krzyża. Na placu przykościelnym zostanie ustawiona wystawa edukacyjna. Wykonawcą prac remontowych wieży kościoła jest Zakład Usług Budowlanych Elżbieta Nazimek z Chojny. Prace wykonane będą do końca czerwca bieżącego roku.