Parafia p.w. Świętego Stanisława BM w Góralicach

Tablice informacyjne obok naszego Kościoła

Tablice informacyjne obok naszego Kościoła

Tuż obok Kościoła p.w. Świętego Stanisława BM w Góralicach powstała wystawa edukacyjna, obejmująca 7 obustronnych tablic informacyjnych, promujących region Lokalnej Grupy Działania „Lider Pojezierza”. Tematyka obejmuje kilku charakterystycznych kościołów tego regionu. Każda z tablic jest poświęcona jednemu z nich i przedstawia historię budowy oraz cechy unikatowe tych budowli (elementy kamienne, ryglowe, zapomniane).
Tablice powstały w ramach większego projektu obejmującego powstanie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie wieży zabytkowego kościoła parafialnego.

 

Projekt pod nazwą „Utworzenie punktu widokowego na trasie rowerowej Pojeziernej w Góralicach na bazie wykorzystania obiektu zabytkowego” w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju i zwiększenia potencjału krajoznawczego wsi Góralice oraz miejscowości ościennych. Wpłynie też na odkrycie walorów przyrodniczych i historycznych naszego regionu. Projekt realizowany jest przy pomocy funduszy unijnych.